Architektura...

  • obytné stavby
  • komerční a
    administrativní
  • průmyslové stavby 
Komunikační prostory

Komunikační prostory

propojení funkčních objektů

Bytové interiéry

Bytové interiéry

řešení typových i atypových interiérů v bytech i domech

Zahradní architektura

Zahradní architektura

v moderním i tradičním stylu, zimní zahrady

Kanceláře s recepcí

Kanceláře s recepcí

praktické dispoziční řešení

Architektura v italském stylu

Architektura v italském stylu

řešení historický objektů s ohledem na jejich historickou hodnotu

Vstupní prostory

Vstupní prostory

recepční pulty a haly

Vybavení kanceláří

Vybavení kanceláří

vždy s ohledem na účelnost a variabilitu

Interiéry bytů

Interiéry bytů

kuchyní, obývacích prostor i prostor pro spaní a práci

Open space

Open space

open space s kancelářemi i zasedacími místnostmi

Interiéry restaurací

Interiéry restaurací

italské, japonské i tradiční interiéry

Show room

Show room

prezentační prostory pro galerie, výstavy, přednášky, i soukromé účeli

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Úvod Projekcia

Projektovanie stavieb, inžinierska činnosť

Projekt začíname projektovou prípravou, ktorá rieši, okrem iného, väzbu na terén, záhradu i okolité prostredie. Ďalej potom technické riešenie, prípojky na média – inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektro, atd.), technológie . Všetko s ohľadom na špecifiká technologických postupov, časového harmonogramu a samozrejme i cenu.

Po dokončení projektovej prípravy nasleduje vlastný projekt. Projekty sú vyhotovované v rôznych stupňoch, od štúdie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre výber dodávateľa stavby, projekt realizačný, projekt skutočného stavu.

Vykonávame kompletné projekty pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, byty, záhrady, kancelárie ,výrobné haly, a pod.).Projekty realizujeme vrátane projektu zdravotechnickej inštalácie (rozvody vody a kanalizácie), vykurovania, elektroinštalácií, požiarnej signalizácie, elektrického zabezpečenia budov (EPZ, alarmy), klimatizácie (vzduchotechniky).

S projektom Vám radi zaistíme i stanoviska verejnoprávnych orgánov (napr. stavebný úrad) a ďalších organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, územného rozhodnutia, ohlásenia a pod.

V rámci Inžinierskej činnosti pokrývame práce riešiace zaistenie stavebného povolenia, územného súhlasu, podanie ohlásenia stavby. Ďalej jednanie s príslušnými orgánmi štátnej správy (stavebný úrad, hygienická služba, orgány ochrany pamiatok, a pod.) a ostatnými účastníkmi procesu daného povolenia (susedia, a pod.)V neposlednom rade potom kolaudačného súhlasu a zaistenie technického a autorského dozoru investora.

Projekty, zaistenie stavebného povolenia, autorský dozor a ďalšie

Razítko

Člen českej komory architektov.
číslo autorizácie: 3773 

Tvorba webových stránek a SEO optimalizace